Pågående projekt

Kv Vallörten 17

Läs mer »

Kv Vallörten 17

Projektering genom upprättande av Rambeskrivningar med övriga handlingar avseende fasad, balkong, plåtslageri och fönsterbyte mm. gällande 6st fastigheter.

Projekttid: 2019-2020

Klient: Micasa genom Frank projektpartner

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Bellona

Läs mer »

Kv Bellona

Projektering genom upprättande Rambeskrivning fasadsystem med angränsande plåt mm. inom nyproduktion.

Projekttid: 2019-2020

Klient: Serneke

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Bergamotträdet 13

Läs mer »

Kv Bergamotträdet 13

Hel renovering fastighetens kungsaltaner, balkonger och fasader.
Projektledning, projektering, upphandling och byggledning

Projekttid: December 2019 – september 2020

Klient: Brf Bergamotträdet 13

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Skravelberget större 11

Läs mer »

Kv Skravelberget större 11

Hel renovering två gårdsbjälklag och underliggande garage – Projektledning, projektering, byggledning

Projekttid: December 2019 – November 2020

Klient: KB Riddaren, AB Roten & Co (alt. förvaltaren AKIFA)

Projektledare: Magnus Håkansson

Kv Kampsången 1

Läs mer »

Kv Kampsången 1

Hel takomläggning skiffer med angränsande plåt/koppar.
Renovering av 3st takaltaner samt fönsterrenovering mm.
Projektledning, projektering, upphandling och byggledning

Projekttid: November 2019 – Juli 2020

Klient: Brf kampsången 1

Projektledare: Joakim Eleby

Enskedegårds Gymnasium Hus A

Läs mer »

Enskedegårds Gymnasium Hus A

Undersökning och projektering fasader och byggprocess.

Projekttid: December 2019 – April 2020

Klient: SISAB via Ramboll via Norconsult

Projektledare: Magnus Håkansson

Örnens väg, Haninge

Läs mer »

Örnens väg, Haninge

Statusbesiktning fasader.

Projekttid: Januari – Februari 2020

Klient: Haninge Bostäder

Projektledare: Magnus Håkansson

Kv Roddaren 4

Läs mer »

Kv Roddaren 4

Upprättande av Rambeskrivning avseende renovering av sockelvåning mm.

Projekttid: Pågående

Klient: AFA Fastigheter AB

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Mullbärtsträdet 5

Läs mer »

Kv Mullbärtsträdet 5

Upprättande av Statusbesiktning av fastighetens fasader mm.

Projekttid: Pågående

Klient: AFA Fastigheter AB

Projektledare: Magnus Håkansson

Kv Havssvalget 20

Läs mer »

Kv Havssvalget 20

Upprättande av Rambeskrivning med byggledning av entreprenad.
Renovering fasader, plåt med fönsterrenovering

Projekttid: Pågående

Klient: Svensk Handels pensionskassa genom AKIFA Förvaltning AB

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Skravelberget

Läs mer »

Kv Skravelberget

Upprättande av rambeskrivningar med övrig projektering yttre underhåll.

Projekttid: 2019

Klient: SEB Tryggliv genom Bengt Dahlgren Sthlm AB

Projektledare: Joakim Eleby

Aktivitetslada

Läs mer »

Aktivitetslada Lidingö

Utredning av ladans konstruktion med säkerhet.

Projekttid: 2019

Klient: Lidingö Stad

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Brf Södermalm

Läs mer »

Bostadshus Brf Södermalm Södermannagatan 50
Södermalm, Stockholm

Upphandling av entreprenör samt byggledning med tillhörande kontroller och syner.

Projekttid: 2019

Klient: Brf Södermalm

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Kv Svärdet 6

Läs mer »

Bostadshus Kv Svärdet 6
Sköldgatan 1-5 & Ringvägen 41-43
Södermalm, Stockholm

Upprättat Rambeskrivning med övrig projektering med uppdraget att utföra syner samt för och slutbesiktning.
Totalrenovering av fasader och betongsocklar mm.

Projekttid: 2019

Klient: Brf Svärdet genom W-Con Fasadkonsult AB

Projektledare: Joakim Eleby

Hotell
Kv Boken 13

Läs mer »

Hotell Kv Boken 13
Vasagatan 42 m.fl
Vasastan, Stockholm

Upprättande Rambeskrivning med övrig projektering samt byggledning.
Totalrenovering av fasader, fönster samt del tak med plåt i fasad etc.

Projekttid: 2019-2020

Klient: AFA Fastigheter AB

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Kv Volontären 11

Läs mer »

Bostadshus Kv Volontären 11
Tomtebogatan 33
Birkastan, Stockholm

Upprättande av Rambeskrivning med övrig projektering.
Totalrenovering av fasader, fönsterbyte med tillhörande plåt mm.

Projekttid: 2019

Klient: Riksbyggen

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Kv Söderbymalm

Läs mer »

Bostadshus Kv Söderbymalm
Nynäsvägen 40-44, Haninge

Upprättande Rambeskrivning med övrig projektering.
Totalrenovering av fasader, balkonger med räcken och inglasningar mm.

Projekttid: 2019

Klient: Haninge Bostäder genom Frank Projektpartner

Projektledare: Joakim Eleby

Kontorsbyggnad
Kv Lagern 6

Läs mer »

Kontorsbyggnad Kv Lagern 6
Vasagatan 52
Vasastan, Stockholm

Upprättande Rambeskrivningar med övrig projektering.
Totalrenovering av fasader, tak, fönster med tillhörande plåt etc.

Projekttid: 2019

Klient: Rikshem Cityfastigheter

Projektledare: Joakim Eleby

Avslutade projekt

Omsorgsboende
Kv Brandliljan 14

Läs mer »

Omsorgsboende Kv Brandliljan 14
Brunklövergränd 9 i Hässelby

Upprättande av Rambeskrivning med övrig projektering samt byggledning.
Totalrenovering av fasader, tak, fönsterbyte med tillhörande plåt etc.

Projekttid: 2020

Klient: Micasa genom Frank Projektpartner

Projektledare: Joakim Eleby

Kv Riddarsporren 21
Norrtullsgatan 12 m.fl

Läs mer »

Kv Riddarsporren 21, Norrtullsgatan 12 m.fl
Vasastan, Stockholm

Upprättande av Rambeskrivningar med övrig projektering samt byggledning.
Totalrenovering av fasader, tak, fönster och balkonger mm.

Projekttid: 2019

Klient: Micasa genom Frank Projektpartner

Projektledare: Joakim Eleby

Omsorg och seniorboende
Kv Köpenhamn

Läs mer »

Omsorg och seniorboende Kv Köpenhamn
Kista Torg, Kista

Byggledning
Totalrenovering av fasader med tillhörande plåtdetaljer mm.

Projekttid: 2019

Klient: Micasa genom Frank Projektpartner

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Kv Nordan 23 och 25

Läs mer »

Bostadshus Kv Nordan 23 och 25
Hagalundsgatan 23-33, Solna

Utredning med upprättat status och Rambeskrivning för framtida åtgärder.
Framtida underhåll för fasader, fönster, tak och balkonger mm.

Projekttid: 2019

Klient: Rikshem Cityfastigheter

Projektledare: Joakim Eleby

Bostadshus
Kv Räfsan 11

Läs mer »

Bostadshus Kv Räfsan 11
Södermannagatan 43
Södermalm, Stockholm

Upprättande av Ram-beskrivning med övriga handlingar, bygglov samt upphandlingsförfarande.
Byggledning med syner och slutbesiktning.

Projekttid: 2019

Klient: Rahm Invest

Projektledare: Joakim Eleby

Vi bevarar Stockholm